H2O team potapljanje

Splošni pogoji poslovanja

1. Veljavnost splošni pogojev

Za pogodbene stranke se uporabljajo tisti splošni pogoji, ki so veljavni v času sklenitve pogodbe. Ponudbe, storitve in dostave H2O Team temeljijo izključno na teh splošnih pogojih. Morebitni splošni pogoji pogodbe stranke se za pogodbena razmerja s H2O Team ne uporabljajo. 

2. Sklenitev pogodbe

Predstavitev ponudb za potapljaške tečaje in delavnice ne predstavlja zavezujoče ponudbe, temveč neobvezujoče povabilo k oddaji ponudbe s strani udeleženca. Z oddajo prijavnice za potapljaški tečaj ali delavnico je udeleženec opravil zavezujočo registracijo za svojo udeležbo. Pogodba se sklene, ko H2O Team sprejme in po elektronski pošti potrdi registracijo udeleženca. Delne rezervacije potapljaških tečajev in delavnic ter razdelitev med več udeležencev niso možne.

3. Plačilni pogoji

Cene na tej spletni strani veljajo za vse ponudbe potapljaških tečajev in delavnic. S sklenitvijo pogodbe zapade v plačilo 100% cena potapljaškega tečaja ali delavnice. Informacije za namen obdelave plačil se lahko posredujejo po elektronski pošti. V primeru zamude s plačilom se obračunajo zakonske zamudne obresti, ki tečejo od dneva zapadlosti do dneva plačila.

4. Odpoved / odgovornost H2O Team

H2O Team ima pravico odpovedati dogovorjene potapljaške tečaje ali delavnice, če ni doseženo minimalno število ljudi. Odpoved je lahko pisna ali sporočena po elektronski pošti na elektronski naslov udeleženca, najpozneje pet dni pred napovedanim začetkom potapljaškega tečaja ali delavnice. V primeru odpovedi potapljaškega tečaja ali delavnice se opravljena plačila bodisi vrnejo udeležencu ali pa se udeleženec registrira za drug nadomesten termin potapljaškega tečaja ali delavnice. Nadaljnji denarni zahtevki udeležencev zaradi odpovedi so izključeni.

5. Pogoji potapljaškega tečaja

Inštruktorji potapljanja imajo pravico določiti čas začetka in konca potapljaških tečajev in delavnic, ne glede na napoved. Inštruktorji potapljanja imajo pravico spremeniti termin izvajanja potapljaškega tečaja. Inštruktorji potapljanja smejo tečaj izvesti z drugimi nadomestnimi inštruktorji. Vsi potapljaški tečaji in delavnice se izvajajo v skladu s predstavitvijo. Za predstavitev vsebine tečaja ali delavnic je odgovoren inštruktor potapljanja. Udeleženci tečaja se zavežejo, da bodo upoštevali navodila inštruktorja potapljanja. Udeleženci tečaja se zlasti zavežejo, da se bodo potapljali v skladu s standardi, ki jim jih bo predstavil H2O Team. Inštruktor potapljanja lahko iz potapljaškega tečaja ali delavnice izključi osebe, ki ovirajo potapljaški tečaj ali delavnico ali ne izpolnjujejo zahtev tečaja. V tem primeru ni pravice do povračila stroškov.

6. Zahteve potapljaškega tečaja

Udeleženec mora pred udeležbo izpolniti prijavnico, obrazec medicinske samoocene, obrazec osnovnih pravil varnega potapljanja ter obrazec za obdelavo osebnih podatkov. S prijavo na potapljaški tečaj ali delavnico udeleženec tečaja potrdi, da ni fizično omejen. Udeleženec tečaja mora podpisati tudi izjavo o omejitvi odgovornosti izvajalca potapljaškega tečaja.

7. Odstop udeleženca

Udeleženec lahko kadar koli odstopi od pogodbe. Odstop od pogodbe mora biti izveden v pisni obliki ali s sporočilom po elektronski pošti na naslov info@h2oteam.com. Nadomestna oseba za udeležbo na potapljaškem tečaju ali delavnici ni dovoljena. H2O Team ima v primeru odstopa udeleženca pravico zahtevati od njega pavšalno nadomestilo. Pavšalni stroški odpovedi za dogovorjeni potapljaški tečaj ali delavnico znašajo 50% vrednosti potapljaškega tečaja ali delavnice v primeru odpovedi do sedem dni pred začetkom potapljaškega tečaja ali delavnice in 100% stroškov v primeru odpovedi manj kot sedem dni pred začetkom potapljaškega tečaja ali delavnice.

8. Dogovori

Ustni dogovori so učinkoviti le, če jih je H2O Team pisno potrdil.

9. Klavzula o veljavnosti

Neveljavnost posameznih določb teh splošnih pogojev ne povzroči neučinkovitosti celotne pogodbe ali splošnih pogojev.

X
vrh