H2O team potapljanje

Zgodovina

H2O Team Maribor – pogled nazaj


Zametki delovanja športnega društva H2O Team Maribor segajo v čas oddaljenega leta 1975, ko se je potapljanje na vdih prek nekaterih še danes aktivnih članov pričelo razvijati v okviru Potapljaškega društva Maribor (PDM). Večina ustanovnih članov PDM je v času pred ustanovitvijo društva delovala v okviru celjskega društva, ki je delovalo v okviru tovarne EMO Celje. Prvi začetki delovanja pa so bili v sklopu PK Kovinar iz Maribora.

Prvi potapljaški tabor 1976, še kot PK Kovinar, na Punta Križi, otok Cres. Od desne: …, Vlado Regoršek, Janko Razgoršek, Ferdinand Pfeifer Nande, Stanko Oset, Milan Šnuderl Šnuki in Andrej Mulej.

Prvi potapljaški tabor kot PD Maribor, 1977 na otoku Krk.
Od leve: Andrej Furman, Zlatko Ritlop, …, Milan Matijevič.

Kot pobudnika in ustanovitelja se največkrat omenjata Andrej Mulej in Vlado Regoršek, ki sta ob pomoči prijateljev na ustanovitveni seji društva zbrati 32 Mariborčanov, privržencev tega športa, ki so bili tudi prvi člani društva. Marca 1977 se društvo tako osamosvoji, registrira in prične delovati kot Potapljaško društvo Maribor, s sedežem v prostorih kopališča Pristan.

Vlado Regoršek, inštruktor potapljanja, 1976 na Cresu

Ob potapljačih z jeklenko, ki jih je bilo sprva zelo malo, so bili prvi člani tudi podvodni lovci, nekdanji plavalci, skratka športniki. Že od same ustanovitve je bilo to predvsem športno društvo. Tudi starejši so v društvu sodelovali v športnem duhu, hodili na treninge in rekreacijo, ki smo jo imeli dvakrat tedensko v Pristanu, udeleževali so se športnih tekmovanj (štajerskih prvenstev: v podvodnem lovu, v plavanju s plavutmi, v orientaciji in v daljinskem plavanju po reki Muri). V letu ustanovitve 1977 smo organizirali državno prvenstvo Jugoslavije v plavanju s plavutmi, na katerem je bila prvič uvedena računalniška obdelava podatkov. Društvo je tudi kasneje sledilo svojim ustanovnim ciljem in ostalo prireditelj tekmovanj na državni, republiški in regijski ravni. Tekmovanja so ob športnem duhu imela tudi družabni značaj.

Andrej Mulej, prvi predsednik PD Maribor, avgusta 1982

Prvi predsednik društva je bil Andrej Mulej, ki je v svojem entuziazmu v pisarno društva spremenil kar svoje stanovanje. V delovanje društva je vključil vse svoje sorodstvo in bil glavna gonilna sila. Mlajši ga nismo zaman klicali ata Mulej. V času njegovega predsednikovanja je društvo doživelo pravi razcvet in v delovanju in po članstvu kmalu preseglo večino društev v Sloveniji in tudi Jugoslaviji. Imeli smo praktično vse, v vsem smo bili med prvimi in med najboljšimi, tako na športnem področju (plavanju s plavutmi, podvodnem ribolovu) kot v strokovno potapljaškem področju (imeli prvi servis potapljaške opreme v Jugoslaviji, sodelovali pri ustanovitvi JUSMER – Jugoslovanskega savetovališča za medicino ronjenja, organizirali prvi tečaj za Samostojne potapljače (P3), ki ga je do takrat lahko organizirala le republiška potapljaška zveza, …že od 1980 smo imeli tudi računalniško vodeno članstvo in podatke o aktivnosti članov). Po desetih letih je Andreja Muleja to naporno delo ki ga je v veliki meri opravljal sam in ob pomoči svoje družine, utrudilo. Posvetil se je bolj potapljaškim aktivnostim, servisu, izobraževanju, reševanju…

Miro Jelenkovič, Nerezine Lošinj, september 1982

Leta 1987 je mesto predsednika društva prevzel Miro Jelenkovič. Vendar je njegovo delovanje bilo bolj kratkega značaja. Velika zasedenost v službi, prometna nesreča, družina, …. so bile vzrok, da dela ni mogel opravljati tako, kot je želel in kot so člani od njega pričakovali.Vojko Lah Nuni, siva eminenca društva, avgust 1982

Tako je leta 1989 predsednikovanje prevzel Vojko Lah Nuni, ki je bil že od ustanovitve siva eminenca društva, vedno je stal ob strani vsemu, kar se je dogajalo, bil pobudnik marsikatere aktivnosti in krmar med čermi nasprotij in različnih interesov, ki se pojavljajo v takšnem društvu. Kot arhitekt je bil tudi kreator likovne podobe društva. Nuni je dejansko društvo vodil v najtežjih časih, ko je le-to iz majhnega postajalo precej veliko, tako po številu članov, kot po obsegu aktivnosti. Kot oseba z izkušnjami v vodenju gospodarskih subjektov je uspel reševati tudi razne težave, ki so značilne za takšne kolektive. Pridobival je finančna sredstva, javnosti prikazoval delovanje društva, občinskim možem predstavljal pomembnost društva za okolje, v katerem delujemo, na športnem področju pa je znal predstaviti moč in veličino rezultatov športnikov.

Vojko Lah Nuni, junij 1985, Poreč Prvenstvo Slovenije v Podvodnem lovu (predsednik organizacijskega odbora)

Skratka, v času njegovega predsednikovanja je društvo doživljalo razcvet, tako na področju strokovnih kadrov (inštruktorjev, učiteljev, trenerjev), športa (imeli najboljše tekmovalce, državne reprezentante tako v plavanju s plavutmi kot podvodnem ribolovu), strokovnega dela (imeli največji, najboljši servis potapljaške opreme v Sloveniji, Jugoslaviji), pričeli smo z organizacijo velikih državnih in meddržavnih tekmovanj, tudi potapljači rekreativci so v društvu našli svoj interes (redno rekreacijo v bazenu, dva kombija za prevoz opreme in ljudi, veliko opreme, možnost dela v društvu in tako pridobivanje možnosti po cenejših, brezplačnih potapljanjih).

H2O Team kot sekcija PDM

Lah Vojko Nuni, Maribor junij, 1996, Na prvenstvu Slovenije v HPPP, Glavni sodnik

Leta 1998 je Nuni pridobil tudi prve društvene prostore v Pekarni, ki so jih uredili člani. V letih med 1994 in 1996 so se pojavila določena nesoglasja, ki so privedla do teženj po drugačnem načinu dela in odcepitvi. Nuni in še nekateri takratni člani IO so uspeli preprečiti te namere. Tako je prišlo do ustanovitve H2O Teama, ki je tako postala sekcija v okviru društva PDM, ki se je v glavnem specializirala za potapljanje na vdih. Nuni in še nekateri člani IO so v letu 2001 delo in svoje društvene obveznosti predali mlajšim.

Iztok Pohorec, predsednik PD Maribor od leta 2001 dalje

Na skupščinskih volitvah je bil leta 2001 za predsednika izbran Iztok Pohorec. S to skupščino in volitvami se je društvo odločilo za nekoliko drugačno pot, ki je manj promovirala športne dejavnosti. Predvsem se je usmerilo v potapljanje z avtonomno opremo ter rekreacijo. Sekcija H2O Team se je v tem času reorganizirala ter poenotila svoje interese, članstvo se je povečalo in sekcija je bila relativno vključena v društvene procese in soodločanje.

Sekcija H2O team je postajala vse bolj aktivna in prepoznavna v slovenskem prostoru. Leta 2004 smo organizirali prvo uradno tekmovanje v potapljanju na dah v Sloveniji in leta 2005 prvo uradno državno prvenstvo. Tudi tukaj se je pokazala pravilnost usmeritve dela z mladimi, saj so naši člani (Mitja Štampfer, Jure Daić, Sandi Bitenc, Jure Kompan in Primož Šauperl) na tekmovanju osvojili skoraj vse naslove državnih prvakov in državnih rekorderjev. Avgusta 2005 pa se je naša ekipa v Švici udeležila 1. AIDA svetovnega prvenstva v potapljanju na dah. Marca 2006 smo organizirali prvenstvo v bazenskih disciplinah potapljanja na dah MAD CUP, ki je kasneje postalo sinonim za vrhunsko organizirana bazenska tekmovanja v apneji.

Aktivni smo bili tudi na informacijsko izobraževalnem področju. 10.5.2005 smo zagnali spletno stran www.h2oteam.com, za katero je imel največ zaslug Sandi Bitenc. Kmalu za tem (16.7.2005) je bil objavljen še potapljaški forum. Skupaj z novo spletno stranjo postaneta med najbolj obiskanimi v Sloveniji, zlasti zaradi strokovnih člankov s področja podvodnega ribolova ter apneje. Vodilni člani v tem času objavljajo strokovne članke tudi v revijalnem navtičnem in športnem tisku. V letu 2005 smo izvedli prve tečaje potapljanja na dah, ki sta jih vodila Jure Daić in Sandi Bitenc. Tudi lovci so bili aktivni, saj so se dvakrat letno izvajali tedni podvodnega ribolova, kjer se je zbrala večina aktivnih članov.

Do leta 2006 je sekcija H2O Team delovala v okviru PDM, v tem času pa se je njena dejavnost toliko razširila in poglobila, da je končno dozorela ideja o ustanovitvi specializiranega društva za potapljanje na vdih, ki bi gojilo tekmovalno apnejo ter podvodni ribolov.

Avtor: Andrej F., Jure D.

H2O Team postane samostojno društvo

Ustanovna skupščina 6.10.2006, prvi UO od leve: Andrej Furman, Aleš Novak, Jure Daić, Mihela Gostenčnik, Sandi Bitenc

Zaradi hitrega razvoja prostega potapljanja ter želje po resnejšem športnem udejstvovanju in sistematičnem načrtovanju društvenih dejavnosti, pa tudi zaradi konfliktov med določenimi mednarodnimi potapljaškimi zvezami, se je 19.4.2006 sekcija H2O Team osamosvojila ter registrirala kot samostojno Športno društvo H2O team. Prvi predsednik društva je bil Aleš Novak, ostali ustanovni člani in člani UO so bili Jure Daić, Sandi Bitenc, Andrej Furman in poslovna sekretarka Mihela Gostenčnik.

Avgusta leta 2006 smo v sodelovanju s fitnes centrom Forma izpeljali odmeven projekt 2901, ko so se udeleženci v enem dnevu povzpeli na najvišjo točko Slovenije, prekolesarili do morja in se potopili na najglobljo točko našega morja.

V tem letu smo pridobili organizacijo AIDA bazenskega svetovnega prvenstva 2007. Takratno gonilno silo društva predstavljajo Aleš Novak, Sandi Bitenc ter Jure Daić. Tekmovalci so ves čas dosegali odmevne rezultate, več naslovov državnih prvakov ter državnih rekordov v različnih disciplinah. Vrhunec organizacijskih naporov društva gotovo predstavlja AIDA svetovno prvenstvo leta 2007, ki se ga udeleži 140 tekmovalcev iz 28 držav.

V letu 2008 pripravimo in izdamo društveni koledar, za katerega je fotografije prispeval eden najboljših podvodnih fotografov pri nas, danes žal že pokojni Dejan Šarman, ki je nekaj časa tudi vodil društveno sekcijo za potapljanje z avtonomno opremo. Izvedemo nekaj ekoloških akcij Pomagajmo Dravi, MAD CUP pa postane tradicionalna prireditev. Ves čas aktivno deluje tudi sekcija za podvodni ribolov, ki organizira vikende ali krajše počitnice podvodnega ribolova na Jadranu, na tem področju se kot člankopisca angažirata Andrej Furman in Aleš Novak, kasneje pa vse bolj tudi Jure Daić. Običajno smo tedne podvodnega ribolova izvajali spomladi in jeseni. Društvo je varovalo številne športne in zabavne prireditve, ki potekajo na reki Dravi.

Za člane smo ves ta čas redno organizirali rekreacijo in treninge v bazenu, ki potekajo dvakrat tedensko, občasno tudi kot resni treningi, ki sta jih vodila tekmovalca Jure Daić in Jure Kompan. Redna klubska srečanja s pestrimi tematskimi vsebinami organiziramo pri članu Primožu Šauperlu v Bezeni pri Rušah, v sodelovanju z ZIPS pa organiziramo projekcije filmov s podvodno tematiko.

Potapljanje na vdih je skozi vsa ta leta postajalo vse bolj prepoznaven šport v celotni Sloveniji. H2O team je ves čas skrbel za promocijo športa. Po uspehih Jureta Daića na globinskem SP 2009 na Bahamih in prvem slovenskem potopu globljem od 100m, pa so prav vsi slovenski mediji poročali o Juretovih dosežkih.

V zadnjih letih so potekala izobraževanja in tečaji na več področjih, zlasti v potapljanju na vdih in podvodnem lovu. Z izobraževanjem sta pričela Jure Daić in Sandi Bitenc, ki se je leta 2008 umaknil iz aktivnega delovanja društva. V začetku leta 2011 je predsednik društva postal Jure Daić.

Prvi H2O Team Training Camp, 12.8.-15.8.2011, Sv. Marina

Število članov je bilo vsa leta relativno visoko, v letu 2011 je tako prvič preseglo 100 članov. V tem času so se pojavili novi društveni projekti. Zelo pozitiven odziv je doživel prvi slovenski tabor globinskega potapljanja na vdih imenovan H2O team training camp, kjer so se lahko avgusta 2011 člani H2O teama posvetili varnemu postavljanju osebnih globinskih rekordov. Rekreativni

potapljači so dosegli dotlej nepredstavljive globine, najgloblji so šli preko 50m. Uspešen društven tabor je takoj postal tradicionalen. Julija 2012 je društvo prvič izvedlo nov tradicionalen tabor H2O team Robinson, kjer so se zbrani lovci v divjini preživljali z ribami, ki jih sami ulovijo, spali pa so kar na prostem.

Prvi H2O Team Robinson, 19.7.-22.7.2012, Dugi otok
H2O Team tekmovalci, 8.12.2012 MAD CUP 2012
Od leve: Robert Tašič, Peter Meze, Jure Daić, Alenka Artnik, Žan Petek, Andrej Ropret, Maša Šorn, Matej Bergoč in Martin Mali

Od leta 2011 se je v društvu povečalo število aktivnih tekmovalcev. Od stare generacije, ki je leta 2005 začela s tekmovalno apnejo je ostal le Jure Daić, pojavili pa so se številni novi mladi talentirani tekmovalci. H2O team je leta 2012 zaradi večjega števila vrhunskih tekmovalcev, kot prvo društvo v Sloveniji uvedlo kriterije za sofinanciranje tekmovalcev. Za ta namen se vsako leto določi finančni nagradni sklad.

Grac, 4.2.2014, od leve: Jure Hlebič, Boštjan Gajzler, Tilen Škrubej, Jure Daić, Andrej Sergo, Mičo Tešič in Nino Klinger

Od leta 2012 naprej se je število članov v društvu dvignilo preko 150. Po celi Sloveniji organiziramo redne treninge na bazenu, ki so odvijajo v 8 skupinah po različnih mestih (4x LJ, MB, Ravne, Ajdovščina in Radovljica). Rekreativni treningi podvodnega ragbija, ki so začeli decembra 2011 so postali vse bolj resni in leta 2013 smo imeli prve prijateljske tekme z Avstrijci. Tekmovalni team pa je vse številčnejši in v letu 2013 sta po rezultatih izstopala Alenka Artnik in Andrej Ropret. Organizirali smo že 7. državno prvenstvo in 8. MAD CUP, ki še vedno velja za eno od najboljše organiziranih mednarodnih tekmovanj.

Prvi H2O Team Pool Challenge, 12.9.2014, kopališče Pristan

Zadnje leto so se nadaljevali vsi tradicionalni tabori, tako smo izvedli Training Camp in Robinsona ter teden podvodnega ribolova za 1. maj na Murterju. Uvedli smo nov društveni dogodek Pool Challenge, kjer se rekreativci pomerijo v vseh treh bazenskih disciplinah, na razpolago imajo samo tri ure. Ta dogodek se odslej izvaja večkrat letno. Izpeljali smo cikel enajstih brezplačnih predavanj Podvodna doživetja na vdih v različnih krajih po celi Sloveniji in v Zagrebu, ki se jih je udeležilo več kot 500 ljudi. V celotni Sloveniji imamo že 11 skupin, ki na bazenu vodeno trenirajo apnejo. Po štirih letih se je Jure Daić lotil postavljanja globinskih DR in tako ponovno izvedel najgloblji slovenski potop -106m v VWT. Žal mu je zaradi tehnične težave spodletel svetovni rekord v skandalopetri, kjer pa je postavil DR -94m. O dogodku so poročali vsi slovenski mediji, na TV pa so bili prispevki v najbolj gledanih oddajah.

Avtor: Aleš N., Jure D.


Zgodovina športnih uspehov

(navedene so samo uvrstitve na prva tri mesta, naslovi DP, DR in uvrstitve na SP)


H2O team kot sekcija PDM

Leto 2004

Odprto prvenstvo Srbije, Beograd, 18.12.2004

2. mesto Jure Daić DNF 82m

Leto 2005

državni prvak STA Jure Daić
državni prvak DYN Mitja Štampfer
državni prvak DNF Mitja Štampfer
državni prvak SKUPNO Sandi Bitenc

MAD CUP 2005, 1. krog DP, Maribor, 11.3.-12.3.2005

1. mesto EKIPNO (Bitenc, Daić, Šauperl in Štampfer)
1. mesto Mitja Štampfer 110m (DR)
1. mesto Mitja Štampfer DNF 86m (DR)
2. mesto Jure Daić DNF 79m (DR)
2. mesto Sandi Bitenc STA 4min 47s
3. mesto Jure Daić STA 4min 40s

2. krog DP, Koper, 21.5.2005

1. mesto Mitja Štampfer DNF 90m (DR)
1. mesto Mitja Štampfer DYN 118m (DR)
2. mesto Jure Daić DYN 114m (DR)
2. mesto Jure Daić STA 5min 18s
3. mesto Primož Šauperl DYN 110m
3. mesto Sandi Bitenc DNF 82m

1. AIDA bazensko SP, Renens, Švica, 24.8.-27.8.2005

8. mesto Mitja Štampfer DNF 124m (DR)
10. mesto Mitja Štampfer DYN 150m (DR)
18. mesto Jure Daić DNF 100m
23. mesto Sandi Bitenc DYN 111m

1st Submania Cup, Zagreb, 19.11.2005

1. mesto Mitja Štampfer SKUPNO

1. mesto Mitja Štampfer DYN 136m
1. mesto Sandi Bitenc STA 5min 34s
2. mesto Sandi Bitenc SKUPNO
2. mesto Mitja Štampfer STA 5min 26s
2. mesto Sandi Bitenc DYN 120m
3. mesto Jure Daić SKUPNO

Leto 2006

državni prvak STA Sandi Bitenc
državni prvak SKUPNO Sandi Bitenc


MAD CUP 2006, 1. krog DP, Maribor, 3.3.-4.3.2006

1. mesto Sandi Bitenc DYN 154m (DR)
2. mesto EKIPNO (Daić, Bitenc in Ternjak)
2. mesto Jure Daić SKUPNO
2. mesto Jure Daić DNF 105m

H2O kot samostojno društvo

Trening za izbor v SLO reprezentanco, Žirje, 11.8.-16.8.2006

1. mesto Jure Daić CWT 58m (neuradni DR)
1. mesto Jure Daić CNF 42m (neuradni DR)
3. mesto Sandi Bitenc CWT 49m

2. krog DP, Kranj, 15.9.-16.9.2006

1. mesto Sandi Bitenc DYN 150m
2. mesto Sandi Bitenc DNF 88m
3. mesto Jure Daić DYN 121m
3. mesto Jure Daić STA 5min 48s
3. mesto Jure Kompan DNF 85m

2nd Submania Cup, Zagreb, 11.11.2006

1. mesto Jure Daić DNF 100m
3. mesto Jure Kompan DNF 88m

Leto 2007

državni prvak DYN Mitja Štampfer
državni prvak DNF Mitja Štampfer
državni prvak SKUPNO Mitja Štampfer

Odprto prvenstvo Srbije, Beograd, 17.2.2007

1. mesto Jure Daić STA 6min 18s
1. mesto Mitja Štampfer DYN 161m (DR)
1. mesto Jure Daić DNF 111m
1. mesto Mitja Štampfer SKUPNO
2. mesto Jure Daić SKUPNO
2. mesto Jure Kompan DNF 109m
2. mesto EKIPNO (Daić in Štampfer)

MAD CUP 2007, Maribor, 2.3.-3.3.2007

3. mesto Mitja Štampfer DNF 139m (DR)

Odprto prvenstvo Slovenije, Ljubljana, 21.4.-22.4.2007

1. mesto Mitja Štampfer 164m (DR)
1. mesto Mitja Štampfer 105m
2. mesto Jure Daić STA 6min 5s
3. mesto Mitja Štampfer STA 6min 1s
3. mesto Jure Daić DYN 116m

3. AIDA bazensko SP, Maribor, 1.7.-7.7.2007

6. mesto Mitja Štampfer DYN 187m (DR)
10. mesto Jure Daić STA 6min 46s
15. mesto Jure Kompan DNF 129m
29. mesto Jure Kompan 145m

4. AIDA globinsko SP, Sharm el Sheikh, Egipt 30.10.-3.11.2007

5. mesto Jure Daić CNF 56m (DR)
20. mesto Jure Daić CWT 67m (DR)

3rd Submania Cup, Zagreb, 24.11.2007

3. mesto EKIPNO (Kompan in Štampfer)
3. mesto Jure Kompan SKUPNO

3. mesto Jure Kompan STA 5min 17s
3. mesto Mitja Štampfer DYN 127m

Leto 2008

državni prvak DNF Jure Daić
državni prvak DYN Mitja Štampfer
državni prvak SKUPNO Jure Daić
SPZ športnik leta 2008 Jure Daić

Odprto prvenstvo Srbije, Beograd, 16.2.2008

1. mesto Jure Daić DYN 150m

Odprto prvenstvo Slovenije, DP 2008, Kranj, 17.5.-18.5.2008

1. mesto Mitja Štampfer DYN 162m
2. mesto Jure Daić DNF 125m
2. mesto Jure Daić STA 6min 9s
2. mesto Jure Daić SKUPNO
3. mesto Mitja Štampfer SKUPNO
3. mesto Nina Poženel SKUPNO

Rab Dive Off 2008, otok Rab, 11.7.-12.7.2008

1. mesto Jure Daić FIM -70m (DR)
1. mesto Jure Daić CWT -77m (DR)
1. mesto Jure Daić SKUPNO

Leto 2009

SPZ športnik leta 2009 Jure Daić

Odprto prvenstvo Srbije, Beograd, 21.2.2009

3. mesto Antoni Koderman DNF 109m

Postavljanje Guinnessovega WR v 24ur DYN 50m, Maribor, 26.6.-27.6.2009

Sandi Bitenc je postavil Guinnessov WR. V 24 urah je 1022 x preplaval DYN 50m, kar znaša skupaj 51,1km.

Rab Dive Off 2009, otok Rab, 3.7.-4.7.2009

1. mesto Jure Daić CNF -58m (DR)
1. mesto Jure Daić CWT -80m (DR)
1. mesto Jure Daić SKUPNO

5. AIDA globinsko SP, Dean’s Blue Hole, Bahami, 13.11.-3.12.2009

8. mesto Jure Daić CWT -90m (DR)
9. mesto Jure Daić CNF -67m (DR)

Tekmovanje za postavljanje DR, Dean’s Blue Hole, Bahami, 24.11. in 3.12.2009

1. mesto Jure Daić FIM -85m (DR)
Jure Daić NLT -101m (DR)

Leto 2010

SPZ športnik leta 2010 Jure Daić

MAD CUP 2010, DP 2010, Maribor, 5.3.-6.3.2010

2. mesto Jure Daić DYN 169m
2. mesto EKIPNO (Daić, Kompan in Koderman)
3. mesto Jure Daić SKUPNO

3rd Mediterranean freediving World Cup, Kalamata, Grčija, 7.6.-14.6.2010

2. mesto Jure Daić CWT -91m (DR)
3. mesto jure Daić FIM -86m (DR)
3. mesto jure Daić SKUPNO

Rab Dive Off 2010, otok Rab, 3.7.-4.7.2010

1. mesto Jure Daić FIM -82m
1. mesto Jure Daić SKUPNO
2. mesto Antonio Koderman CNF -49m

3. mesto Jure Daić CWT -60m
3. mesto Antonio Koderman FIM -65m

Leto 2011

AIDA novinec leta 2011 Antonio Koderman

FDD Mini Comp 2011, Dahab, Egipt, 2.5.-3.5.2011

1. mesto Jure Daić FIM -75m

Rab Dive Off 2011, otok Rab, 3.7.2011

1. mesto Antonio Koderman FIM -71m

4tf Mediterranean freediving World Cup, Kalamata, Grčija, 12.9.-14.9.2011

4. mesto Antonio Koderman FIM -95m (DR)

6. AIDA globinsko SP, Kalamata, Grčija, 15.9.-25.9.2011

3. mesto Antonio Koderman FIM -105m (DR)

5. mesto Antonio Koderman CWT -74m (DR)
11. mesto Jure Daić FIM -85m
25. mesto Andrej Ropret FIM -65m

DP 2011, Maribor, 26.11.-26.11.2011

2. mesto Jure Daić SKUPNO
2. mesto Jure Daić DNF 130m

2. mesto Matej Bergoč DYN 163m
3. mesto Maša Šorn DYN 104m (DR)
3. mesto Jure Daić DYN 154m
3. mesto Jure Daić STA 6min 2s
3. mesto Martin Mali DNF 75m

Leto 2012

državni prvak STA Jure Daić
državni prvak DNF Jure Daić
državni prvak SKUPNO Jure Daić

6. odprto prvenstvo Srbije, Beograd, 18.2.2012

2. mesto EKIPNO (Šorn, Koderman in Mali)
2. mesto Antonio Koderman SKUPNO
2. mesto Martin Mali DNF 80m
3. mesto Maša Šorn SKUPNO
3. mesto Andrej Ropret DYN 165m

Naissub Freediving Cup, Niš, Srbija 8.4.2012

3. mesto Maša Šorn DYN 119m (DR)
3. mesto Maša Šorn SKUPNO

Ekipno globinsko SP, Nica, Francija, 8.9.-16.9.2012

5. mesto ekipno (Daić, Koderman, Jeranko)


Hydro Dynamic 2012, Dunaj,
Avstrija, 11.11.2012

2. mesto Maša Šorn DNF 93m (DR)

MAD CUP 2012, DP 2012, Maribor, 7.12.-8.12.2012

1. mesto EKIPNO (Artnik, Daić in Bergoč)
1. mesto Jure Daić SKUPNO
2. mesto Alenka Artnik DYN 149m (DR)
2. mesto Alenka Artnik DNF 105m (DR)

2. mesto Jure Daić DNF 132m
3. mesto Alenka Artnik SKUPNO
3. mesto Andrej Ropret DYN 178m
6. mesto Maša Šorn DYN 123m (DR)

Leto 2013

državni prvak STA Andrej Ropret

državni prvak DYN Andrej Ropret
državni prvak SKUPNO Jure Daić
SPZ športnica leta 2013 Alenka Artnik


7. odprto prvenstvo Srbije, Beograd, 23.2.2013

1. mesto EKIPNO (Artnik, Bergoč in Tašič)
2. mesto Alenka Artnik DYN 160m (DR)
2. mesto Alenka Artnik SKUPNO
2. mesto Alenka Artnik STA 4min 35s
2. mesto Matej Bergoč DYN 181m

3. mesto Matej Bergoč SKUPNO

Oxygen Free 2013, Niš, Srbija, 7.4.2013

1. mesto EKIPNO (Artnik, Tasič in Petek).
2. mesto Alenka Artnik DYN 176m (DR)
3. mesto Alenka Artnik STA 4 min 23s
3. mesto Žan Petek DYN 163m

Vienna Charity Cup 2013, Dunaj, 5.5.2013

2. mesto Matej Bergoč DYN 190m
3. mesto Žan Petek SKUPNO
3. mesto Žan Petek DYN 160m

Brno, 7.6.2013

1. mesto Andrej Ropret DYN 202m (prva 200-ka H2O teama)
1. mesto Alenka Artnik DYN 162m

9. AIDA bazensko SP, Beograd, 21.3. – 30.6.2013

10. mesto Alenka Artnik DYN 181m (DR)
11. mesto Alenka Artnik DNF 125m (DR)
10. mesto Alenka Artnik DYN 179m (DR v kvalifikacijah)
12. mesto Andrej Ropret DYN 208m (DR v kvalifikacijah)
15. msto Alenka Artnik DNF 117m (DR v kvalifikacijah)
31. mesto Robert Tašič STA 5min 20s
41. mesto Robert Tašič DYN 138m

9. Submania Apnea Cup 2013, Zagreb, 15.11.-16.11.2013

1. mesto Alenka Artnik DYN 180m
1. mesto Alenka Artnik STA 5min 3s
2. mesto Matej Bergoč DYN 174m
3. mesto Žan Petek DNF 114m

Huddersfield 2013 minicomp, Klub Apneists UK, 17.11.2013

2. mesto Maša Šorn DYN 151m

MAD CUP 2013, DP 2013, Maribor, 29.11.-30.11.2013

1. mesto EKIPNO H2O team (Daić, Bergoč in Artnik) 671,8 točk
1. mesto Alenka Artnik SKUPNO 199,9 točk
1. mesto Andrej Ropret DYN 192m
1. mesto Alenka Artnik DYN 154m
1. mesto Alenka Artnik DNF 125m
1. mesto Alenka Artnik STA 5min 2s
2. mesto DYN Jure Daić 187m
3. mesto Jure Daić SKUPNO 238,4 točk
3. mesto Andrej Ropret STA 6min 15s
3. mesto Nataša Larissi DNF 57m

Leto 2014

8. odprto prvenstvo Srbije, Beograd, 22.2.2014

1. mesto EKIPNO H2O team (Alenka, Matej, Robert) 437,7 točk
1. mesto Alenka Artnik SKUPNO 140,6 točk
1. mesto Alenka Artnik STA 5min 28s
1. mesto Alenka Artnik DYN 150m
2. mesto Matej Bergoč DYN 179m
2. mesto Matej Bergoč SKUPNO 159,9 točk


The Great Northern 2014, Liverpool, 22.3.2014

3. mesto Matej Bergoč STA 5min 44s
3. mesto Maša Šorn DYN 144m

Oxygen Free Pool Competition, Niš, 29.3.-30.3.2014

1. mesto EKIPNO H2O Team (Artnik, Bergoč in Tašič) 589,2 točk
1. mesto Alenka Artnik SKUPNO 196,90 točk
1. mesto Matej Bergoč SKUPNO

211,0 točk
1. mesto Alenka Artnik STA 5min 2s
1. mesto Alenka Artnik DNF 107m
1. mesto Matej Bergoč DNF 123m
2. mesto Robert Tašič SKUPNO 181,3 točk
2. mesto Alenka Artnik DYN 166m
2. mesto Robert Tašič STA 5min 59s
2. mesto Matej Bergoč DYN 171m
2. mesto Martin Mali DNF 110m (PB)

Postavljanje DR v VWT, Rogoznica, 4.9.2014

Jure Daić VWT -106m (DR)

Postavljanje DR v skandalopetri, Rogoznica, 6.9.2014

Jure Daić skandalopetra -94m (DR)

Hydro Dynamic 2014, Dunaj, 1.11.2014

1. mesto Andrej Ropret SKUPNO
1. mesto Andrej Ropret STA 6min 33s
1. mesto Andrej Ropret DYN 203m

10. Submania Apnea Cup, Zagreb, 28.-29.11.2014

2. mesto Matej Bergoč DYN 199m
2. mesto Andrej Ropret DNF 134m
2. mesto Martin Mali STA 4min 59s (PB)
3. mesto Žan Petek STA 4min 13s
3. mesto Žan Petek DNF 119m

Avtor: Jure D., Martin M.

X
vrh