Kirnja

Lov na kirnjo je zelo zanimiv, čeprav živi v globini nad šest metrov. Seveda moramo imeti že nekaj izkušenj v potapljanju in podvodnem lovu. Kakor hitro kirnja zagleda nevarnost, takoj zbeži v svojo luknjo – nekakšen brlog. Kirnjo štejemo med najbolj plemenite ribe našega morja. Podobno kot zobatec ima močne zobe podočnjake, na škržnem poklopcu pa tri značilne bodice. V brlogu se tako spretno skrije, da jo je le težko najti. Zraste do trideset kilogramov težka in preko enega metra dolga. Kirnjo lovita navadno po dva lovca; tako jo laže prepodimo, zmedemo in zanesljivo ujamemo.

Več o kirnji »

27/06/2011

0 responses on "Kirnja"

Leave a Message

© H2O team. All rights reserved.
X