H2O team H2O team forum RIBOLOV S TRNKOM Ribolov s palico z dovolilnico za PL Odgovori na: Ribolov s palico z dovolilnico za PL

Odgovori na: Ribolov s palico z dovolilnico za PL

H2O team H2O team forum RIBOLOV S TRNKOM Ribolov s palico z dovolilnico za PL Odgovori na: Ribolov s palico z dovolilnico za PL

#26336

Branevrankar
Participant

Najlepša hvala.

Sicer sem se kar načital teh aktov, da sem prišel do tistega kar me tare… :scool:

Alati i oprema za športski ribolov i rekreacijski ribolov

Članak 30.

(1) Ribolovcu je temeljem dozvole dopušteno korištenje udičarskih alata, i to odmeta, kančenice, panule i kuke za lov glavonožaca uz korištenje štapa ili bez njega, te je dopušteno sakupljanje morskih organizama: školjkaša, puževa i mnogočetinaša, a temeljem posebnih dozvola dopušten je ribolov samo onim alatima za koje je izdana posebna dozvola.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u športskom ribolovu dopuštena je upotreba i podvodne puške.

(3) Način uporabe, vrste, karakteristike i količinu te način označavanja ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u obavljanju športskog, odnosno rekreacijskog ribolova na moru propisuje ministar pravilnikom.

Ribolov podvodnom puškom

Članak 31.

(1) Ribolov podvodnom puškom dozvoljen je samo u športskom ribolovu.

(2) Pri obavljanju ribolova podvodnom puškom ribolovac mora biti propisno označen sukladno posebnom propisu kojim su regulirane podvodne aktivnosti.

(3) Ribolov podvodnom puškom zabranjen je od zalaska do izlaska sunca.

(4) Ribolov podvodnom puškom smije se obavljati samo ronjenjem na dah.

(5) Zabranjeno je obavljanje ribolova podvodnom puškom osobama mlađima od 16 godina.

© H2O team. All rights reserved.
X