Jump Blue (JB) – Apnea Cube

Jump Blue je disciplina, ki se je razvila pod okriljem C.M.A.S.a in zaenkrat v svetu ni pretirano popularna. Še največ pristašev ima v sosednji Hrvaški in Italiji.
Smisel discipline je omejitev globine ter tako povečanje varnosti za tekmovalce.

Pri Jumb Blue se mora tekmovalec najprej s pomočjo uteži potopiti na 15 m globine, kjer utež odvrže. Nato plava brez uteži okrog označene kocke z dolžino stranice 15 m. Ko tekmovalec zaključi potop, na globini s ščipalko označi doseženo dolžino, ter se vrne na površino. Kot preplavana dolžina se šteje 15 m spusta + 15 m dviga + dolžina preplavana okoli kocke.

Leave a Reply

Your email address will not be published.